Styrelse

Styrelse verksamhetsåret 2018-2019

President: May Gehlin, 070-890 91 37, gehlin.ma@telia.com
Vice president; Ulla-Britt Norén Nilsson, 072-928 70 15, ubn@boremail.com
Sekreterare
: Birgitta Liljedahl, 076-842 54 64, birgitta.liljedahl.bl@gmail.com
Vice sekreterare: Agneta Thored, 070-5164898, agneta.thored@gmail.com
Kassör: Anette Carlsson, 070-531 08 07, anette@romac.se
Klubbmästare: IngaLill Westlind, 070-580 82 16 il.westlind@comhem.se
Klubbmästare: Britt-Inger Karlsson, 070-365 85 31, brittingerkarlsson36@gmail.com
Medlemsansvarig: Betty Jansén, 070-268 93 40, betty.jansen@home.se