Om oss

Lions är en internationell rörelse som startade redan 1917 då försäkringsmannen Melvin Jones i Chicago initierade bildandet av en hjälporganisation under namnet the Association of Lions Clubs.

Vår egen klubb grundades 1992 och vi har alltså under mer än 25 år arbetat för att hjälpa behövande både lokalt, nationellt och internationellt.

Även om vi är en del av ett större sammanhang har vi i klubben alltid satt kamratskap i första rummet. Vi samarbetar, hjälper varandra, tar hänsyn till varandra. Ingen är för mer än någon annan. Att trivas i klubben med sina kamrater är en förutsättning för att man ska kunna jobba för att hjälpa andra.
Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon.
Vi är för närvarande en grupp på 33 kvinnor.

Vi samlar in pengar som vi sedan donerar
Vi har givit bidrag till lokala idrottsföreningar, till medicinsk forskning, barndiabetes, stipendier samt olika katastrofinsatser, som kan vara både nationella och internationella.

 

Postadress: Korsnäbbsvägen 7, 591 50 Motala.
Bankgiro: 5857-4039
Swish: 1231973148
Org.nr.: 802455-9430