Kontakt

I medlemsärenden kontakta antingen
vår president May Gehlin på telefon 070-890 91 37 eller e-post gehlin.ma@telia.com
eller medlemsansvarig Betty Jansén på telefon 070-268 93 40  eller e-post
betty.jansen@home.se

I ekonomiska frågor såsom fakturering eller betalning kontakta vår kassör Anette Carlsson på telefon 070-531 08 07 eller e-post anette@romac.se

Postadress: Korsnäbbsvägen 7, 591 50 Motala.
Bankgiro: 5857-4039
Swish: 1231973148
Organisationsnummer: 802455-9430