Bli medlem

Är du intresserad av att ingå i en härlig grupp kvinnor som har ett gemensamt mål att hjälpa behövande människor?
Vill du få ett meningsfullt fritidsintresse, där din insats uppskattas och där du får nya vänner?
Då är Lions något för dig.

Som Lionsmedlem kommer du att få nya vänner
Alla bidrar med sina insatser, var och en efter egen förmåga. Vissa kan avsätta mycket tid, andra mindre, men alla hjälpande händer är välkomna i verksamheten.

Våra klubbmöten
Varje månad har vi ett klubbmöte, där vi försöker ha ett varierande program. Vi äter naturligtvis en måltid tillsammans. I övrigt brukar vi bjuda in någon intressant föredragshållare eller kanske göra ett studiebesök.

Om du är intresserad att besöka något av våra klubbmöten, kan du kontakta:
May Gehlin, 070-890 91 37, gehlin.ma@telia.com
Betty Jansén, 070-268 93 40, betty.jansen@home.se