Välkommen till Lions Club Motala Blåklintens hemsida.

Här presenterar vi vår klubb och verksamhet, samt våra aktiviteter.

Behållningen från vår julmarknad har i år tillfallit De Glömda Barnen, se länk till höger.
Nettobehållningen blev ca 7 000 kr.